Informējam!

Sakarā ar to ka īstā kartupeļu šķirne vēl nav izaugusi,

No 1.augustā līdz 31.augustam izmantosim vietējos kartupeļus, Beļgu Frī

pagatavošanai! ”Beļgu Frī” var atšķirties gan garša gan izskats.